UCanLinux.Com

Login'e kadar Linux

Bu web sitesinde Gömülü Linux Sistemleri, Linux Altında Sistem Programlama ve bu konularda vermiş olduğumuz eğitimler hakkında bilgi bulunabilir.Linux Yazıları

OrangePi Zero ile Gömülü Sistemlere Başlangıç

Çok az bir bord maliyetiyle gömülü Linux sistemlerine başlangıç yapılabilir. Bu belge özellikle kendi başına çalışmak isteyenler için yazılmıştır.

OrangePi Zero belgesi, son güncelleme 18 Mayıs 2017
Yardımcı dosyalar, tar.gz, 716K

Eski Blog Yazıları

http://ucanlinux.com sitesinde geçmiş tarihlerde birkaç blog yazısı yayınlanmıştı. Bu yazılar pdf halinde aşağıda topluca bulunabilir. Özellikle yeni başlayanlar için bu yazılar faydalı olacaktır. Bu yazıların düzeni pek de iyi değildir. Daha önce blog olarak yazılmış belgelerin doğrudan pdf'e çevrilmiş halidir.

Basit Bir Gömülü Sistemin Kuruluşu

Bu yazıda basit bir gömülü Linux sisteminin beagleboard'a kuruluşundan bahsedilecektir. Her ne kadar örnek sistem olarak beagleboard seçilmiş olsa da, burada anlatılan hemen hemen bütün konular diğer bordlara da çok az değişiklikle uygulanabilir. Prensipler değişmemektedir.

pdf indir

Beaglebone İle Çalışmak, 1. Bölüm

Bu yazı dizimizde, şu anda çok yaygın olan Beaglebone cihazı üzerinde çeşitli gömülü linux çalışmaları yapılacaktır. Yazı dizisi 4 bölüm şeklinde yayınlanacaktır. (Maalesef 2'de kaldı!) Her bölümde cihaz üzerine farklı tekniklerle gömülü sistemler kurulacaktır.

pdf indir

Beaglebone İle Çalışmak, 2. Bölüm

Bu yazı dizisinin 1. bölümünde Beaglebone üzerine basit bir gömülü sistem kurulmuştur. Bu gömülü sistemin kök dosya sistemi MMC kartı üzerinde oturmaktadır. Eğer yeteri kadar ufaksa, kök dosya sistemi MMC gibi fiziksel bir ortam yerine initramfs şeklinde, doğrudan RAM bellekte kurulabilir.

pdf indir

Loop Cihazlar İle İmaj Analizi

Bu yazıda herhangi bir disk imajının diske kurulum yapılmadan analiz edilmesinden bahsedilecektir. Disk imajının ARM veya x86 veya belirli bir makineye ait olmasının bir önemi yoktur. Analiz tekniği tamamen aynıdır.

pdf indir

ARM Tabanlı Bir Sistemin Kuruluşu ve Emülatör ile Testii

Bu yazıda ARM tababanlı bir sistem baştan sona kurulacak ve emülatör ortamında test edilecektir. Gömülü sistemler kurulurken genelde MMC kart veya flash disk gibi ortamlara kurulur ve geliştirme bordları üzerinde test edilirler. Bu hem maliyetli hem de yavaş işleyen bir süreçtir. Öncelikle elimizde fiziksel olarak bir bordun bulunması gerekir. Elimizde bord yokken gömülü sistemin kuruluşu ve testi nasıl yapılabilir?

pdf indir

Gömülü Linux Sistemleri Eğitimi

Beaglebone Black ile düzenlenen eğitimin temel 2 belgesi mevcuttur. Aşağıda verilen ilk belge, yani katılımcı belgesi, esas çalışma belgesidir. Konulardan ayrıntılı bir biçimde bahsedilmektedir. Diğer belge, lab. belgesi ise, eğitim sırasında yapılan çalışmaların slayt şeklinde özetlenmiş halidir.

katılımcı belgesi, son güncelleme 22 Aralık 2016
lab. belgesi, son güncelleme 28 Temmuz 2017

Ayrıca bütün çalışma ortamı aşağıdaki adresten indirilebilir. Bu bir tar dosyasıdır ve içinde toolchain ile u-boot, busybox, kernel ve buildroot'un kaynak kodları ve iskelet kök dosya sistemi mevcuttur. Aynı zamanda katılımcı belgesinde anlatılan, çalışmaya hazır 7 farklı imaj örneği de mevcuttur.

gomsis.tar, 2GB!

Gömülü Linux Eğitimi hakkında bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bunun dışında sorular için iletişim bilgilerindeki e-posta adresleri kullanılabilir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı power-on ile login arasındaki bütün adımları farkında olarak yapmaktır. Eğitimin sonunda her katılımcı sıfırdan kendi gömülü Linux dağıtımını kurabilecek yeteneğe kavuşacaktır. Ya da mevcut bir dağıtımı kolaylıkla analiz edebilecektir.

Eğitimin Süresi

Toplam eğitim süresi, 4 gün ve en az 32 saattir. Gün adedi aynı kalmak şartı ile, talep edildiği takdirde eğitim süresi istenildiği kadar uzatılabilir. Eğitimler hafta içi veya hafta sonu olabilir. Herhangi bir kısıt yoktur.

Eğitimin planı aşağıdaki gibidir.

Genel anlamda aşağıdaki konulara değinilecektir. Ayrıntılar için eğitim belgelerine bakılabilir.

Eğitimin Yeri

Eğitim şimdilik şirketler bazında yapılmaktadır. Şirketlerin göstereceği yerde eğitim yapılmaktadır. Eğitim yapılan yerin internet bağlantısı, barko cihazı ve beyaz tahtasının olması yeterlidir. Bir de filtre kahve olursa güzel olur.

Katılımcı Sayısı

Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır. En fazla 5 adet bord ile çalışma yapılır. Bord sayısı arttıkça verim hızla düşmektedir.

Eğitimde Kullanılacak Cihazlar

Eğitimler BeagleBone Black üzerinde tamamen uygulamalı yapılacaktır. BBB cihazları ve gerekli eğitim belgeleri tarafımızdan temin edilecektir. Katılımcı Ubuntu yüklü bir bilgisayar ile eğitime gelmelidir. En az 5 GB'lık boş disk alanına gerek olacaktır.

Katılımcının bilgisayarında 64 bit Ubuntu 16.04 LTS yüklü olmalıdır. Herhangi bir Linux dağıtımı ile de eğitime dahil olunabilir. Fakat katılımcı paket yüklemesi, ağ yapılandırması, tftp server ve dhcp server kuruluşu ve yapılandırması gibi konulara hakim olmalıdır. Microp$oft windows altında Linux emülatörünün kullanılması hiç tavsiye edilmez. İlla kullanılacaksa 64 bit Ubuntu 16.04 LTS yüklenmelidir. 32 bitlik Ubuntu dağıtımlarının kullanılması tavsiye edilmez.

Ayrıca katılımcı bilgisayarlarında ağ üzerinden açılış ve ağ testleri için en az 1 adet RJ45 eternet girişi ve en az 2 adet USB girişi bulunmalıdır. USB'lerden birisi power için, diğeri ise konsol girişi için kullanılacaktır. Power için kullanılacak olan USB, mutlaka USB 3.0 standardında olmalıdır. Diğer USB ise 2.0 veya 3.0 olabilir.

Eğitim BBB Ağırlıklı Mı?

Eğitimin BBB üzerinden verilmesinin tek sebebi, uygulama yapabilmek içindir. Eğitimde bahsedilen konuların neredeyse tamamı BBB cihazından bağımsızdır. Bu eğitimi alan bir katılımcı çok az bir gayretle başka cihazlar üzerinde çalışabilecektir. Verilen eğitim BBB konusunda uzmanlaşmak veya derinlemesine bilgi sahip olmak için çok yetersizdir. BBB cihazı tamamen konumuzun dışındadır. Sadece test amacı ile kullanılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Herkes katılabilir. Hayatında kara ekranı hiç görmemiş bedbaht kişiler dahi katılabilir. Katılmadan önce temel Linux bilgisine sahip olunması, eğitimin verimini çok artıracaktır. Komut seviyesinde Linux'a başlangıç için aşağıdaki adreslere bakılabilir. Benzer veya daha iyi pek çok adresin olduğu açıktır.

Kimin Böyle Bir Eğitime İhtiyacı Vardır?

Aslında kimsenin böyle bir eğitime ihtiyacı yoktur. Zebil gibi kaynak vardır. Bizler de eğitimlerde kullandığımız bütün belgeleri her türlü kullanım için açmaktayız.

Böyle bir eğitim katılımcıya çok zaman kazandıracaktır. Geniş vakti olanlar için Gömülü Linux eğitimi gerekli değildir. Ayrıca eğitimde, mümkün olduğu kadar açık kaynak kültürü vermeye ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışmaktayız.

Aldığım Cihazla Gelen Linux İşe Yaramaz Mı?

Tabii ki yarar, niye yaramasın. Fakat genelde cihazla gelen Linux dağıtımları masaüstü dağıtımların bire bir kopyasıdır. Gömülü sistemler genelde tek bir işi çok iyi yapmak için, proje bazlı kurulan sistemlerdir. Standard dağıtımlarsa sadece takla atamazlar, her işi yaparlar. Bu da son derece gereksiz yazılım ve donanım yükü oluşturur. Diğer bir deyişle israftır.

Gelmeden Önce Ne Yapılmalı?

Öncelikle, Linux hakkında bilgimiz veya tecrübemiz azsa, internet üzerinde bulunan kaynaklardan başlangıç bilgileri derlenmeli, toplanmalıdır. Bütün çalışma tamamen terminallerden girilerek yapılmalı, asla mouse veya GUI ortamı kullanılmamalıdır.

Lab. belgesi, basılı olarak verilecektir. Katılımcının makinesinde aşağıdaki programlar yüklü olmalıdır. Ubuntu kurulu makinelerde "apt-get install" ile aşağıdaki paketler yüklenmiş olmalıdır.

Ubuntu dışındaki Linux dağıtımlarında da benzer programlar yüklü ve ayakta olmalıdır.

gomsis.tar arşivi Linux dosya sisteminde $HOME dizini altına yüklenmelidir. Açılmasına gerek yoktur. Eğitim sırasında /opt altına açılacaktır.

Ücret Ne Kadardır?

Eğitim ücreti katılımcı sayısından bağımsız olarak, İstanbul Anadolu yakası için 14,000TL+ %18 KDV'dir.

İstanbul Avrupa yakası ve İstanbul dışı eğitimler için lütfen ücret bilgisi talep ediniz.

Labratuvar belgesi basılı olarak, ücretsiz temin edilecektir.

Devletimiz katılımcıdan %18 KDV ve eğitimciden de %35'e varan gelir vergisi tahsil etmektedir. İki tarafa da yazıktır. Eğitimler faturalandırılır.

Eğitim Ne Zaman Açılır?

Eğitimlerin düzenli açıldığı bir zaman yoktur. Bütün eğitimler talebe göre düzenlenir.Linux Altında Sistem Programlama Eğitimi

C ve bash programlama kullanarak Linux altında sistem programlama konularına yer verilmiştir. Özellikle bare metal kod yazan elektronik mühendisleri ve C ile iot uygulamaları yazmaya çalışanlar için faydalı olacaktır. Kişi sayısı 12 ile sınırlıdır. Eğitim ücreti ve diğer bilgiler gömülü Linux eğitimi ile aynıdır.

katılımcı belgesi, son güncelleme 16 Mart 2018
yardımcı dosyalar, tar.gz, 28K
Referanslarımız

Aşağıdaki referanslarımızın bazıları ile 2 ile 6 kez arasında tekrarlanan eğitimler yapılmıştır. Bir iki firma isminin burada geçmesini istememiştir. Refernaslarımızın web sitelerine gitmek için resmi tıklayınız.

http://www.meg.com.tr/ hugin savronik http://www.smarte.com.tr/ c2tech zebra surtex siemens accenture gunsel altay4 aselsan İstanbul Büyükşehir Belediyesi oxi

İletişim Bilgileri

E-posta
nazim@ucanlinux.com
nazim.koc@gmail.com

Web http://ucanlinux.com

Telefon Hafta içi, mesai saatlerinde, 0.543.275 29 07

Ticaret Ünvanı Gömülü Sistemler

İşyeri Adresi İstasyon Mah, Vatan Cd, No 117/18 12-J1 Tuzla/İST

Vergi Dairesi Tuzla

Vergi Kimlik No 5690063765

Banka hesap bilgileri
Nazım KOÇ, YKB, Tuzla Şubesi, TR40 0006 7010 0000 0068 5251 25

Tescilli MarkamızEğitmen

İstanbul, 23.Haziran.1965 doğumlu Nazım KOÇ, Üsküdar Haydarpaşa Lisesi mezunudur. İTÜ Matematik Müh. bölümünden mezun olduktan sonra, Sistem Analizi Master programı ve Uzay Bilimleri doktora programını tamamlamıştır. Uzun yıllar özel sektörde ve TÜBİTAK'ın çeşitli enstitülerinde çalışmıştır. Pek çok kurumda Linux, Bash Programlama, Gömülü Linux ve C programlama eğitimleri vermiştir. Gömülü Linux Sistemleri kitabının yazarıdır.Kitap

Gömülü Linux Sistemleri kitabı Pusula yayıncılık tarafından kitabın 3. baskısı yapılmıştır. Baskılar arasında içerik olarak fark yoktur. Sadece çizimler daha kalitelidir ve bazı yazım hataları düzeltilmiştir.
Bu web sitesinde yayınlanan bütün belgelerin telif hakları Nazım KOÇ'a aittir.
Bu belgelerin tamamı veya bir bölümü, UCanLinux.com sitesi kaynak gösterilerek ve içerik ve resimler değiştirilmeden her ortamda kullanılabilir, çoğaltılabilir, dağıtılabilir.